Z-therm, s.r.o. - voda, topení, plan, kanalizace - Slaný

"Kotlíkové dotace 2015 – 2018"
Středočeský kraj


Hlavním cílem Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018“ je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

2. kolo - vyhlášeno 20.3.2017

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže.

Novým zdrojem se pro účely této výzvy rozumí:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na tuhá paliva výhradně biomasa

Podpora bude poskytována pouze na nové zdroje tepla, které budou ke dni podání žádosti splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign)

Harmonogram krajské výzvy:
Vyhlášení výzvy: 20. 03. 2017
Ukončení výzvy: 22. 5. 2017
Zahájení příjmu žádostí: 20. 4. 2017 od 8.00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 22. 5. 2017 do 17.00 hod.

Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu:
pro II. kolo 1. výzvy je alokováno celkem 51 780 000 Kč.
(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR )


Doporučíme Vám vhodný kotel a realizujeme odbornou montáž.


Bližší informace - tzv. kotlíkové dotace + formuláře a žádosti:

web: Středočeský kraj
web: Státní fond životního prostředí ČR


Provozovna firmy:

Z-therm, spol. s r.o.
K. H. Borovského 4, Slaný
tel: 312 524 022

Jednatel firmy:

Pavel Charvát
mob: 602 223 401
e-mail: charvat@z-therm.cz

Technik provozu:

Vladimír Choura
mob: 724 975 613
e-mail: choura@z-therm.cz

Mapa - digitální:

Sídlo firmy:

Rudé armády 76, Telce
440 01 Peruc
IČ: 16978161, DIČ: CZ16978161

Provozovna firmy:

K. H. Borovského 4, Slaný
tel: 312 524 022
Z-therm, spol. s r.o. - voda, topení, plyn, rekonstrukce koupelen - Slaný

Jednatel firmy:

Pavel Charvát
mob: 602 223 401
e-mail: charvat@z-therm.cz

Technik provozu:

Vladimír Choura
mob: 724 975 613
e-mail: choura@z-therm.cz

Provozovatelem obsahu serveru www.z-therm.cz je společnost Z-therm, spol. s r.o., sídlem: Rudé armády 76, Telce, 440 01 Peruc - IČ: 16978161, DIČ: CZ16978161.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21087.


2004 - 2014   Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro firmu Z-therm, spol. s r.o. - voda, topení, plyn, rekonstrukce koupelen - Slaný